Opublikowano 5 komentarzy

“Dotacja na deszczówkę” 2020 Program Moja Woda od 1 lipca 2020

Moja woda 2020

Dotacja do 5000 zł do 80 proc. kosztów całej inwestycji.

Sytuacja hydrologiczna kraju z każdym rokiem przypomina o konieczności gromadzenia wody deszczowej. Od 1 lipca 2020 rusza program dofinansowania zakupu i wykonania instalacji służących do gromadzenia deszczówki.

Terminy, sposób i miejsce składania wniosków
Wnioski można składać od 1.07.2020 r. poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje na temat sposobu składania wniosków należny szukać w miejscowych Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lista adresów funduszy WFOSiGW:

 

Wsparcie dotyczy inwestycji które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Do kogo skierowany jest program Moja Woda 2020?

Według regulaminu z programu mogą korzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

Jakie koszty można rozliczyć w ramach dotacji?

Dotacja obejmuje zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:

Co do zasady katalog wydatków jest dość szeroki. Ogólna zasada mówi, że dotowane wydatki powinny pozwalać na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. W przypadku wątpliwości co do zasadności wydatku należy skonsultować się z właściwym funduszem.

Za jaki okres można rozliczyć wydatki:

W ramach dotacji należy udokumentować poniesione wydatki za okres od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Szczegółowe Warunki otrzymania dofinansowania:

1)  zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;

2) dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;

3)dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji , w tym działalności rolniczej;

4)realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;

5) okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia ;

6) w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Pytania i odpowiedzi:

Jakie dokumenty należy złożyć w przypadku współwłasności budynku?

W przypadku wielu właścicieli jednej nieruchomości, wnioskodawca musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli. Wniosek jest składny przez jednego ze współwłaścicieli wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych współwłaścicieli.

Jak definiujemy pojęcie “budynek mieszkalny jednorodzinny” na potrzeby programu MOJA WODA?

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Dokumenty do pobrania:

pp_moja_woda.pdf – (457,9 KB) Program Priorytetowy

Opublikowano Dodaj komentarz

[Poradnik] Montaż pompy głębinowej

Montaż pompy głębinowej SKM150

Montaż pompy głębinowej w kilku prostych krokach.

Instalację przeprowadzono dla pompy głębinowej 3″ SKM100 Omnigena oraz 3SKM150 o średnicy ok. 75mm z puszką rozruchową idealnie sprawdzą się w rurze studziennej DN100. W rurze pozostanie bezpieczny luz bez obawy o zakleszczenie się pompy.

Mniejsze pompy 3 oraz 4 calowe nie wymagają wiele wysiłku przy opuszczaniu jednak zawsze warto przeprowadzać tą operację w dwie osoby.

Pompa SKM150 w oryginalnym opakowania
Pompa SKM100 o średnicy 3 cali z puszką rozruchową oraz głowicą studzienną DN100.

Rura instalacyjna do wody PE o długości 15 metrów. Jest to bardzo wygodny sposób na wykonanie rury tłocznej. Mnogość kształtek oraz szybkość montażu praktycznie wyparły rury stalowe. W prezentowanej studni 15 metrowy podcinek rury wystarcza aby pompa znalazła się poniżej dynamicznego lustra wody.

Pompa skm150 z zamocowanym przewodem

Zawór zwrotny montujemy zaraz za pompą, warto zadbać aby był wykonany cały z mosiądzu, zarówno grzybek jak i trzpień gdyż dostęp do niego będzie kłopotliwy.

Przygotowanie wtyczki do zasilania pompy. Alternatywą jest wpięcie przewodu na sztywno do puszku rozruchowej. W opinii instalatorów wersja pompy SKM150 czy też 3SKM150 z puszką rozruchową ma kilka zalet w porównaniu do wersji z wbudowanym kondensatorem. Przy stosowaniu głowic studziennych często wymagane jest przepuszczenie kabla zasilającego przez dławik. Często stosowaną praktyką jest cięcie oryginalnej wtyczki. W przypadku pomp z puszką rozruchową, instalator może wypiąć krótki odcinek przewodu, przełożyć przez głowicę i ponownie wpiąć do zacisków w puszcze nie ingerując w fabryczny przewód. Kolejną ważną zaletą jest dostęp do kondensatora rozruchowego, którego wymiana nie wymaga wyciągania pompy ze studni.

Ważne jest aby kabel zasilający przytwierdzić do rury opaskami w odstępach około 1metra. Luźno zwisający przewód może zaklinować pompę przy montażu lub demontażu.

Opuszczanie pompy za linkę (tutaj ze stali nierdzewnej)

Głowica studzienna z szaklą do podpięcia linki z dławikiem do kabla oraz przejściem na rurę PE32.

Linka zabezpieczająca pompę zamocowana do głowicy
Opublikowano Dodaj komentarz

[Poradnik] Właściwy dobrór pompy głębinowej

Pompy głębinowe są głównym elementem instalacji zasilania w wodę i powinny być szczególnie rozważnie dobierane. To w głównej mierze od typu pompy jej parametrów oraz charakterystyki zależy czy będziemy zadowoleni ze studni głębinowej.

Średnica pompy głębinowej

Na rynku możemy znaleźć szeroki wybór pomp głębinowych o zróżnicowanych parametrach i cenach. Przyjęło się oznaczać średnice pomp głębinowych wartościami wyrażonymi w calach. Przykładowo dla najczęściej spotykanych pomp głębinowych można przyjąć następujący przeliczniki średnic:

 • 2″ ~50mm
 • 2.5″ ~66 mm
 • 3″ -74mm – 78mm
 • 3.5″ – 90mm
 • 4″ – 94 mm
4″ pompa głębinowa SKM 150 Omnigena z zaworem zwrotnym i złączką do rury PE po kilku latach pracy.

Klasyczne studnie przydomowe zazwyczaj korzystają z pomp głębinowych o średnicy 3 i 4 cale . Dla tej grupy średnic mamy największy wybór urządzeń, zarówno do pracy z prądem jedno i trójfazowym.

W sprzedaży dostępne są również pompy głębinowe w formacie 2 cale, 2,5 cala oraz 3,5 cala. Ich wybór nie jest jednak tak szeroki.

Niemniej jednak, w ramach tych podstawowych średnic 3 i 4 cali występują różnice w zakresie średnicy zewnętrznej wyrażonej w milimetrach.  W zależności od producenta możemy spotkać 3 calowe pompy głębinowe o średnicach  74 do 78 milimetrów, 4 calowe z kolei występują od 94 do 98 milimetrów.

Największe średnice zarezerwowane są dla pomp do zastosowań przemysłowych i rolniczych pompy dostępne są w formatach 4 i 6-calowych, pompy takie zaczynają się od 2 kW mocy.

Mniejsze średnice pompy oznaczają oczywiście, że strumień przepływu jest mniejszy przy tej samej prędkości. Wielu producentów kompensuje ten niedostatek poprzez zwiększenie prędkości obrotowej. Niestety ma to negatywny wpływ na żywotność podzespołów.

W jaki sposób dobierać pompę do średnicy rury studziennej?

Odpowiednie dobranie średnicy pompy do geometrii odwiertu jest ważne z kilku powodów. Instalacja pompy ze zbyt małym luzem niesie za sobą ryzyko zablokowania się pompy. Konsekwencja może być albo utrata samej pompy lub nawet w skrajnych przypadkach zablokowanie odwiertu.

Rura studzienna DN100

Prawidłowo dobrana średnica jest ważna z jeszcze jednego powodu. Zbyt mała średnica powoduje, że przepływ wody wokół pompy może okazać się nie wystarczy do prawidłowego chłodzenia silnika. Woda opływająca pompę chłodzi ją więc istotne jest aby było jej wystarczająco dużo.

Rura studzienna DN 80

W zależności od producenta może się zdążyć że 3 calowa pompa głębinowa albo się zmieści albo nie. Dla pompy 3-calowej o średnicy 74 mm i rury studzienna DN 80 pozostanie wystarczająco dużo luzu. Są jednak 3 calowe pompy o średnicach 78 mm i wówczas taka pompa byłaby zdecydowanie za ciasna.

Rura studzienna DN100

Pompa 4-calowa o średnicy zewnętrznej 98 mm pasuje bardzo ciasno do rury studziennej DN 100 (4 cale) o średnicy wewnętrznej 103 mm. Mimo, iż fizycznie ma szansę się zmieścić to bardzo łatwo może nastąpić zakleszczenie się pompy w otworze. Rura może nie być prosta lub natrafimy na wkręt, lub zadzior jako pozostałość po łączeniu odcinków rury. Sytuacja taka często skutkuje albo „utopieniem” pompy bądź w skrajnych przypadkach uniemożliwieniem korzystania z odwiertu.

Tak więc dla rury DN100 zdecydowanie warto przyjrzeć się pompom głębinowym w formacie 3 lub 3,5 cala. Obie pasują do rur DN 100 zostawiając luz.

Rura studzienna DN115 i większa

Dużo większe możliwości daje zastosowanie rury studziennej DN115 o średnicy wewnętrznej 113 mm (4 ½ Cala). Stosowanie tutaj pomp głębinowych 4 calowych pozostawia margines bezpieczeństwa, a przy okazji mamy największy wybór urządzeń. Dla prostych zastosowań mamy całą rodzinę 4″ pomp monoblokowych SKM o mocach 750W ,1.1kW i 1.5kW ta najmocniejsza ma oznaczenie SKM 200 i polecamy ją w wykonaniu premium z kondensatorem umieszczonym w specjalnej puszcze.

Obecnie jednymi z najwęższych pomp na rynku są pompy IBO Sting o średnicy 2″ ~ 50cm. Niestety przy takiej średnicy nie uzyskamy dużej wydajności więc pompa należy raczej do pomp głębinowych małej mocy.

 
DNŚrednica zewnętrznaŚrednica wewnętrznaGrubość ściankiŚrednica zew. mufyCiężar
[mm][mm][mm][mm][mm]kg/mb
8088804,0951,58
1001131035,01202,53
1151251155,01302,90
1251401276,51484,10
1501651507,01765,50
1751901788,52087,50
20022520510,024010,00
25028025512,529515,60
30033030114,535021,30
Tabela wymiarów rur studziennych wg normy DIN 4925

Właściwości hydrauliczne pompy głębinowej

Parametry hydrauliczne pompy powinny być tak dobrane aby oczekiwania użytkownika znajdowały się w zakresie optymalnych warunków pracy dla danego typu pompy. Zakres optymalny to taki, który na wykresie wydajności i podnoszenia jest oznaczony ciemnym tłem . Taki zakres parametrów jest także optymalny z punktu widzenia maksymalnej sprawności silnika. Eksploatacja pompy w takim zakresie zapewnia najbardziej ekonomiczną pracę oraz pozwala na maksymalną żywotność pompy.

Praca pompy głębinowej poza zakresami określonymi jako optymalne prowadzi do negatywnych skutków/

Przy zbyt wysokiej wydajności i niskiej wysokości podnoszenia wystąpi przeciążenie silnika a przy pracy na tzw. wolnym wypływie doprowadzi do bardzo przyspieszonego uszkodzenia zespołu sprzęgła silnik/pompa. Z kolei przy zbyt małej wydajności i dużej wysokości podnoszenia może wystąpić przegrzanie silnika pompy głębinowej z powodu zbyt małego przepływu wody wokół silnika.

Pompy głębinowe śrubowe

Pompy głębinowe śrubowe charakteryzują się zwiększoną odpornością na piasek znajdujący się w pompowanej wodzie. Obecność piasku czyli tak zwanych “ciał szlifujących” jest zabójcze dla pomp głębinowych. Śrubowe pompy mają zwiększoną tolerancję na piasek jednak długotrwała obecność piasku również powoduje zużycie elementów. Jednak wymiana głównych elementów takich jak ślimak oraz gumowe uszczelnienie jest operacją tanią i nieskomplikowaną. Polecane modele pomp śrubowych to seria Omnigena EVJ.

Pompy głębinowe z dodatkowymi funkcjami

Istnieje pewna grupa urządzeń, które wyróżniają się na tle innych swoimi dodatkowymi funkcjami. Najbardziej zaawansowane pompy wyposażone są we wbudowany automat ciśnieniowy, który uruchamia silnik w razie zapotrzebowania na wodę. Przykładem takiej pompy jest Omnitron 5000 Automat marki Omnigena. Pompa ta posiada również stopę która umożliwia jej montaż w zbiorniku.

Warto również zwrócić uwagę na pompy BHP marki Leader. Urządzenia te charakteryzują się podwójnym uszczelnieniem oraz wbudowanym kondensatorem i zaworem zwrotnym. Całość wykonana jest w technologii INOX co sprawdzi się przy wodzie pitnej.

Pompa głębinowa jedno czy trójfazowa?

Jeżeli mamy przed sobą taki dylemat to zdecydowanie warto zainstalować pompę trójfazową. Zaletą urządzeń zasilanych trzema fazami jest fakt, że nie wymagają one do swojej dobrej pracy kondensatora rozruchowego a rozruch silnika jest łagodny i płynny. Silniki trójfazowe mają zdecydowanie większy moment rozruchowy niż silniki jednofazowe o tej samej mocy. Praca charakteryzuje się większą kulturą. Sieć jest równomiernie obciążona przez co nie występuje efekt “przygasania światła” podczas rozruchu. Nie wszędzie jednak istnieje możliwość zastosowania pompy trójfazowej. Wymaga to posiadania odpowiedniego przyłącza kablowego. Samo doprowadzenie prądu do studni też jest droższe, gdyż należy zastosować przewód 5 żyłowy. Instalacja elektryczna pompy trójfazowej wymaga większej uwagi ze względu na możliwość popełnienia błędu co do kierunku obrotów silnika.

Opublikowano Dodaj komentarz

W jaki sposób dobrać odpowiednią wielkość zbiornika hydroforowego?

Dobranie odpowiedniej wielkości i rodzaju zbiornika hydroforowego jest kluczowe dla wygody oraz trwałości użytkowanego zestawu.

Przeponowe zbiorniki hydroforowe są jednym z najczęściej sprzedawanych typów zbiorników małej i średniej pojemności. Występują w objętościach od 24 l – 200l oraz w konfiguracji z manometrem lub bez. Zbiorniki sprzedawane w Naszym sklepie mogą być zarówno pionowe jak i poziome. Pionowe zbiorniki są przewidziane do ustawienia jako wolnostojące, bądź powieszenia na ścianie. Ten system dotyczy głównie zbiorników większej objętości. Najczęściej stosowane zbiorniki o mniejszej pojemności są poziome i stanowią jednocześnie podstawę pod pompę. Wyposażone są w flanszę o standardowym rozstawie otworów.

Dlaczego warto dobrać odpowiednią wielkość zbiornika

Odpowiednio dobrana wielkość zbiornika uchroni pompę przez zbyt częstym załączaniem silnika.

Najczęściej popełniane błędem jest stosowanie zbyt małego zbiornika. Dzieje się tak z kilku powodów. Głównym i decydującym jest niewiedza kupujących. Często pomijają oni fakt, że faktyczna pojemność zbiorników membranowych (przeponowych) wynosi 1/3 pojemności opisującej dany zbiornik.

Przyjęło się, że producent np.: Omnigena (jeden z naszych dostawców) określa objętość części stalowej zbiornika jako parametr opisujący zbiornik. Zbiornik membranowy charakteryzuje się tym, że woda gromadzi się wewnątrz gumowej membrany, a pozostała przestrzeń wypełniona jest powietrzem (wstępnie sprężonym ciśnieniem 1.5 bar). Faktyczna objętość wody jest mniejsza i należy przyjmować wartość 2/3 objętości jako określenie prawdziwej pojemności zbiornika.

Zestawienie typu i faktycznej pojemności dostępnych w naszym sklepie zbiorników:

 • Zbiornik Omnigena 24 l – faktyczna pojemność gumowej membrany 16l
 • Zbiornik Omnigena 50l – faktyczna pojemność gumowej membrany 33l
 • Zbiornik Omnigena 80l – faktyczna pojemność gumowej membrany 53l
 • Zbiornik Omnigena 100l – faktyczna pojemność gumowej membrany 66l
 • Zbiornik Omnigena 150l – faktyczna pojemność gumowej membrany 100l
 • Zbiornik Omnigena 200l – faktyczna pojemność gumowej membrany 133l